leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm.

Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND thành phố, các đồng chí Trưởng phòng thuộc VKSND thành phố và lãnh đạo các đơn vị VKSND quận, huyện.

Theo Quyết định, kể từ ngày 1/9/2022, VKSND TP Hải Phòng điều động đồng chí Hoàng Văn Hiếu, Trưởng Phòng 1 giữ chức vụ Trưởng Phòng 8 VKSND TP Hải Phòng; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thu Huệ, Phó Trưởng Phòng 1 giữ chức vụ Trưởng Phòng 1 VKSND TP Hải Phòng; bổ nhiệm đồng chí Chu Thị Thanh Vân, Kiểm sát viên trung cấp Phòng 1 giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng 1 VKSND TP Hải Phòng.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm, điều động ở vị trí công tác mới, đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng mong muốn và tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực, trách nhiệm của người lãnh đạo để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Lê Lộc