Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định; các đồng chí Phó Viện trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, toàn thể cán bộ, công chức VKSND tỉnh Bình Định.

Tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Huynh Thủy - Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Bình Định công bố các Quyết của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng 2, Phòng 7, Phòng 9 VKSND tỉnh Bình Định cho các đồng chí Võ Thị Kiều Ngân, Mai Văn Cường và Lê Thị Vân.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Bình Định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng 2, Phòng 7, Phòng 9  cho các đồng chí Võ Thị Kiều Ngân, Mai Văn Cường và Lê Thị Vân.

Thay mặt tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh, đồng chí Trần Văn Sang – Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ bổ sung kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đây là kết quả quá trình đào tạo, bồi dưỡng của Ngành cũng như sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân từng đồng chí trong suốt thời gian qua.

Với chức vụ lãnh đạo, quản lý mới được bổ nhiệm, các đồng chí cần tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ và bản lĩnh nghề nghiệp; biết tiếp thu kiến thức, kỹ năng; học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp; phối hợp công tác tốt với các ngành hữu quan; thận trọng trong xử lý, giải quyết công việc, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm.

Đại diện cho các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Võ Thị Kiều Ngân - Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng Phòng 7 cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Định. Sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các đơn vị, cán bộ, kiểm sát viên đối với các cá nhân trong thời gian qua.

Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo các Phòng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với chức vụ lãnh đạo, quản lý mới được bổ nhiệm. 

Lưu Bình