leftcenterrightdel
Phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Ngày 24/2, tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố các quyết định điều động bổ nhiệm đối với 15 chức danh một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo các quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 15 cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được điều động, bổ nhiệm gồm: Ông Trần Quốc Huy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Trần Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Ông Phan Thế Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Đỗ Hữu Vinh, Phó trưởng Phòng Công nghiệp và xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Trần Huyền Trang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Sở KH&ĐT được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lập Thạch được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Lê Quý Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Bình Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Ngô Thục Phương, Trưởng phòng Người có công, Sở LĐTB&XH được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Đặng Công Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Dương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Phùng Ngọc Tuân, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở GTVT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Đào Đặng Hòa, Trưởng phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch đến công tác tại Huyện ủy Lập Thạch, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Ông Phan Tuệ Minh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc được điều động đến công tác tại UBND huyện Lập Thạch.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc được điều động đến công tác tại UBND huyện Tam Đảo.

Thế Đức