leftcenterrightdel
 Ông Trịnh Hữu Khang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Cụ thể, ngày 5/10, căn cứ theo các Luật và Nghị định liên quan tới quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND, xét đề nghị của HĐND tỉnh Cao Bằng và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1272/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Hữu Khang, để nghỉ hưu theo chế độ.

PV