Cụ thể, tại Quyết định 302/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Thân Đức Hưởng để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định 303/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Long Hải, để nhận nhiệm vụ mới.

Theo VGP