leftcenterrightdel
 Ông Phạm Quang Hiệu - Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo đó, tại Quyết định số 718/QĐ-TTg ban hành ngày 17/5/2021, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiệu, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu sinh năm 1975 tại Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật, cử nhân Tiếng Anh, Thạc sỹ Luật.

Ông bắt đầu công tác tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 1998. Từ năm 2007 đến năm 2010, ông làm Thư ký Lãnh đạo Bộ Ngoại giao rồi trợ lý Vụ trưởng.

Từ năm 2010 đến năm 2012, ông giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao. Từ năm 2012 đến năm 2015, ông được cử đi công tác nhiệm kỳ, giữ chức Tham tán rồi Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái Đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Trở lại Việt Nam, ông được phân công nhiệm vụ làm Phó Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. Tháng 5/2016, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3/2019, ông được điều động giữ chức Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ và được chỉ định làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao. Đến tháng 9/2019, ông được bổ nhiệm và giữ chức Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

PV