leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định kiện toàn, bổ sung các đồng chí Ủy viên kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Ban Bí thư quyết định chỉ định ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Đồng thời, Ban Bí thư cũng ban hành các Quyết định chỉ định Ủy viên kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương 12 người, gồm: Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Thúy Trinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Thứ  trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y - Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị; đồng chí Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất. Như vậy, hiện nay Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương có 4 đồng chí Lãnh đạo Ban, 18 đồng chí Ủy viên.

Như vậy, hiện nay Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương có 4 Lãnh đạo Ban, 18 Ủy viên. Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương hiện nay là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo Chinhphu.vn