Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTCP

Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 7 đồng chí cấp vụ trưởng và tương đương, 12 đồng chí cấp phó vụ trưởng và tương đương.

Cụ thể: Ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I).

Ông Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Ông Trịnh Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá, xã hội (Vụ III) giữ chứ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-  Tổng hợp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá, xã hội (Vụ III).

Ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III) giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

leftcenterrightdel
 Tổng thanh tra Chính phủ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: TTCP

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV).

Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vục 1 (Cục I).

Ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV).

Ông Ngô Văn Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III).

Ông Ngô Khánh Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Ông Dương Văn Huế, Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

Ông Nguyễn Duy Bính, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết Khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) giữ chức Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương.

Ông Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tổng hợp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Ông Trần Quang Trung, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tổng hợp.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

Bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trao quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm  đối với các đồng chí Phó Vụ trưởng và tương đương. Ảnh: TTCP

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chúc mừng 19 đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lần này.

Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác lần này được thực hiện theo quy định của Đảng và Nhà nước; nhất là, Quy định số 65 ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Đặc biệt, đối với Thanh tra Chính phủ là cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác càng trở lên cấp thiết mà chúng ta phải thực hiện  để “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực” như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh, việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác lần này được Ban Cán sự Đảng thực hiện theo đúng Quy định số 80 ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm; thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định Nghị định số 138/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 766 ngày 20/3/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị 19 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lần này tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo quản lý để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên cương vị đảm nhận mới;

Đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo cấp vụ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, nâng cao năng lực lãnh đạo để cùng tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị mình lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự xây dựng và phát triển Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

PV