leftcenterrightdel
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Thảo giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Cao Bằng. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Thảo được bổ nhiệm giữ chức vụ mới; đề nghị đồng chí Nguyễn Hữu Thảo tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao đã tin tưởng giao phó.

leftcenterrightdel
 

Trước đó, chiều 1/11, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Chánh tòa, Phó Chánh tòa các tòa Dân sự, Hành chính và Kinh tế Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo đó, Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định ôđồng chí Lê Tự, sinh năm 1964, nguyên Thẩm phán cao cấp Tòa Dân sự Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Chánh tòa Tòa Kinh tế Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1963, nguyên Phó Chánh án Tòa Hình sự Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Chánh tòa Tòa Hành chính Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng.

Bổ nhiệm đồng chí Vũ Thanh Liêm, sinh năm 1965, nguyên Phó Chánh tòa Tòa Dân sự Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Chánh tòa Tòa Dân sự Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng.

Bổ nhiệm đồng chí Trương Minh Tuấn, sinh năm 1963, nguyên Thẩm phán cao cấp Tòa Hành chính Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Hành chính Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng.

Thời gian giữ chức vụ của các vị trí được bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày được ký quyết định.

Chinhphu.vn