leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Đỗ Xuân Điệp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 
Sáng 11/10, tại Sở Xây dựng, ông Nguyễn Tường Văn -  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Đỗ Xuân Điệp - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Móng Cái giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

Cũng trong sáng nay, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn cho ông Nguyễn Công Huy - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hạ Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

leftcenterrightdel
Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định của UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Hậu - Trưởng phòng Kinh tế TP Hạ Long, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN& PTNT.

Chiều cùng này, tại Sở NN & PTNT, ông Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức - Phó trưởng Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở NN & PTNT.

Hoàng Hưng