leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Dương Mạnh Cường.

Tại huyện Bình Liêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trịnh Thị Minh Thanh đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Liêu nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm nhận chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại huyện Tiên Yên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công đồng chí Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Tiên Yên nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho đồng chí Hà Hải Dương.

Đồng thời, phân công đồng chí Nguyễn Chí Thành, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiên Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Tinh uỷ Quảng Ninh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho đồng chí Nguyễn Chí Thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn, các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác; giữ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh, địa phương phát triển.

Khánh Quyên