leftcenterrightdel
Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên trình bày tờ trình giới thiệu ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

48/48 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý bầu ông Tạ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

leftcenterrightdel
Ông Tạ Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tạ Anh Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lãnh đạo tiền nhiệm; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự Đảng và các thành viên UBND tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ông Tạ Tuấn Anh cam kết sẽ đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Kỳ họp. 

Ông Tạ Anh Tuấn, sinh ngày 20/6/1969; quê quán xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; vào Đảng năm 1996; tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán; Thạc sĩ Tài chính - Tín dụng; Lý luận Chính trị cao cấp. Ông đã kinh qua một số chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 11/11/2022, theo sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quyết định số 685-QĐNS/TW, ông Tạ Anh Tuấn thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Hữu Từ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được bầu là Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo TTXVN