leftcenterrightdel
HĐND tỉnh Bình Thuận bầu bổ sung ông Lê Tuấn Phong, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Ngày 30/10, HĐND Bình Thuận tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp bất thường (lần 2) để thông qua một số Nghị quyết quan trọng, đồng thời thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận;… và 49/54 đại biểu HĐND tỉnh khóa X tham dự kỳ họp.

Thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Thuận đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Nam (lý do ông Phạm Văn Nam đã được Thường trực Tỉnh ủy quyết định điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thị ủy La Gi, Bình Thuận);

Đồng thời HĐND tỉnh Bình Thuận bầu bổ sung ông Lê Tuấn Phong, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thân (lý do đã được cơ quan có thẩm quyền cho nghỉ công tác để chữa bệnh và chờ hưởng chế độ hưu trí);

Tiến hành bầu bổ sung ông Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Tỉnh giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Thuận đã xem xét và thông qua 2 dự thảo Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác; quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh và Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Bình Thuận quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở lại nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, kỳ họp HĐND tỉnh lần này đã thông qua các Nghị quyết quan trọng, đồng thời hoàn thành các nội dung của công tác cán bộ với kết quả phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao, qua đó thể hiện niềm tin của các đại biểu HĐND tỉnh đối với các đồng chí vừa được bầu giữ các chức vụ của UBND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, sau kỳ họp, thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp lần này.

Chinhphu.vn