leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Từ 59 đồng chí đề cử trong danh sách, Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa mới đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

PV