leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ 3 từ trái sang) và các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải (thứ 1,2,4 từ trái sang). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cụ thể, tại Nghị quyết số 137/2021/QH14, Quốc hội quyết nghị bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tại Nghị quyết số 136/2021/QH14, Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại Nghị quyết số 139/2021/QH14, Quốc hội quyết nghị bầu các đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm: Ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Khắc Định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Tại Nghị quyết số 138/2021/QH14, Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đối với: Bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.

Theo VGP