leftcenterrightdel
Tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức. 

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND Thành phố đã thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu chức danh Ủy viên UBND Thành phố và tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 89,2% tỷ lệ số phiếu tán thành, ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Dương Đức Anh sinh năm 24/08/1968 tại Hà Nội, quê quán phường Hòa Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ông Anh có học hàm PGS.TS Công nghệ Thông tin, trình độ Cao cấp chính trị.

Từ 1990-2017: Giảng viên Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Tổng hợp TP HCM, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin,  Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam khoá X, khoá XI (2008-2018).

Ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh (từ 2017 đến nay)./.

Nguyễn Lánh