leftcenterrightdel
 HĐND tỉnh Sơn La đã xem xét miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời tiến hành bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã xem xét miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời tiến hành bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Ủy viên UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Sơn La đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Bùi Đức Hải về nghỉ chế độ hưu trí;

Đồng thời bầu bổ sung ông Lê Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lê Hồng Minh, sinh năm 1967, quê quán xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La và bà Nguyễn Thị Kim An, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sơn La là thành viên UBND tỉnh Sơn La.

Theo VGP