leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Phụng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã trình bày Tờ trình phương án về kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, thực hiện ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch đã được phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị giới thiệu đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh để lấy phiếu giới thiệu thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kỳ 2015 - 2020.

Kết quả, có 77/83 đồng chí cán bộ chủ chốt có mặt đồng ý; 44/46 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có mặt đồng ý giới thiệu bầu đồng chí Nguyễn Đăng Quang để kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Trong quá trình giới thiệu nhân sự, Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chấp hành đúng các quy định của Trung ương, tranh thủ được ý kiến của Vụ địa phương, kiên quyết thực hiện đúng quy trình và không để xảy ra sai sót. Qua các bước giới thiệu nhân sự đã phát huy tối đa dân chủ, đề cao trách nhiệm và vì mục tiêu chung của toàn Đảng bộ.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét chuẩn y kết quả./.

Theo VGP