leftcenterrightdel
 Phó viện trưởng VKSND TP HCM Nguyễn Nhật Nam trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Quang Vinh giữ chức vụ Trưởng Phòng 2 - Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội VKSND TP HCM..

Theo đó, Phó viện trưởng VKSND TP HCM Nguyễn Nhật Nam đã trao Quyết định điều động Trưởng phòng 1 - Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy Nguyễn Quang Vinh giữ chức vụ Trưởng Phòng 2 - Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội VKSND TP HCM.

leftcenterrightdel
 Tập thế cán bộ, KSV Phòng 1 và Phòng 2 - VKSND TP HCM

Quyết định này do Viện trưởng VKSND TP HCM ký và có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/6/2023.

Phi Sơn