leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh (thứ 2, từ trái sang) trao các quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm ông Phùng Phú Phong, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

Ông Phùng Phú Phong sinh năm 1976, quê quán tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang; là Tiến sĩ chuyên ngành quy hoạch, từng là Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng, được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng TP Đà Nẵng từ ngày 15/6/2020.

Điều động ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

Tiếp nhận ông Đinh Thế Vinh, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng trực thuộc Sở Xây dựng để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

Ông Trần Quốc Hùng, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 2 thuộc Thanh tra thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng.

Ông Hồ Ngọc Phương, Trưởng phòng Tài chính đầu tư thuộc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Trừ, Chánh Thanh tra Sở Công Thương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng.

Tiếp nhận ông Hoàng Văn Bản, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng.

Các quyết định nhân sự của UBND TP Đà Nẵng có thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chúc mừng và đề nghị các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm cần tiếp tục nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển các ngành và Thành phố trong thời gian tới.

PV