Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm các ông Phạm Văn Lập, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng; ông Đỗ Xuân Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Trần Quang Trung, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Võ Kế Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Đắk Lắk trao quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Quang Sơn, Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Phúc Long, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch...

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng phòng Quản trị, Giám đốc Nhà khách tỉnh thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 5/5/2021, thời hạn giữ chức vụ 5 năm./.

Nguyễn Chính