Theo ông Nguyễn Duy Thăng, tại Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông báo có chương trình kiện toàn một số chức danh Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

leftcenterrightdel
Theo ông Thăng, Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc cho biết, trường hợp của bà Trần Huyền Trang không phải là trường hợp cá biệt.

“Đối với vụ việc trên, khi đọc thông tin, tôi đã có trao đổi với Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc”- ông Thăng nói và cho hay, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đã có chương trình làm việc toàn khóa. Trong đó, có nội dung kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ này và cho nhiệm kỳ sau. Theo các quy định của Đảng, có sự tham gia cấp ủy, cơ cấu độ tuổi, giới tính, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch vào đầu tháng 2/2021 triển khai công tác cán bộ và dự kiến làm đợt tập trung 10-15 đồng chí, trong đó cán bộ trẻ có 8 đồng chí nên trường hợp của bà Trần Huyền Trang không phải là trường hợp cá biệt".

Cũng theo ông Thăng, Bộ Nội vụ đã yêu cầu các vụ liên quan báo cáo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo chính thức về việc này. “Tinh thần chung là phải theo quy định của pháp luật”- Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết.

Cụ thể, về thẩm quyền bổ nhiệm, thực hiện theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về tiêu chuẩn, theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Về quy trình thủ tục, theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đồng thời, ông Thăng cho biết, đối với trường hợp cụ thể trên, khi có báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nội vụ sẽ thông tin cho báo chí.

 

Minh Nhật