Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện áp dụng cho các xe sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu.
 


Theo đó, các yêu cầu an toàn kỹ thuật và phương pháp thử được quy định tại Quy chuẩn QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện.

Việc kiểm tra chất lượng xe sản xuất, lắp ráp được thực hiện trên cơ sở đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất. Nội dung đánh giá gồm: Quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng (kiểm tra linh kiện đầu vào, kiểm tra trên từng công đoạn, kiểm tra xuất xưởng); trang thiết bị kiểm tra chất lượng; nguồn nhân lực thực hiện việc kiểm tra chất lượng.

Đối với xe nhập khẩu sẽ được kiểm tra tổng quát tính đồng nhất của lô xe; lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô xe với số lượng mẫu phụ thuộc vào số lượng xe trong lô.

Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của xe đạp điện sẽ được cấp trong phạm vi 5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu.

Dán tem đạt chuẩn cho xe đạp điện

Thông tư cũng quy định, cơ sở sản xuất chỉ được tiến sản xuất, lắp ráp các xe tiếp theo sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận và phải đảm bảo các xe này phù hợp với hồ sơ đăng ký, mẫu điển hình đã được thử nghiệm. Cơ sở sản xuất phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng các xe xuất xưởng. Căn cứ vào Giấy chứng nhận được cấp và kết quả kiểm tra, trong phạm vi không quá 2 ngày làm việc, cơ sở sản xuất có thể nhận tem hợp quy.

Tem hợp quy phải được dán cho từng xe tại vị trí trên khung, phía bên phải, nơi dễ thấy và khó bị phá hủy. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, cơ quan quản lý chất lượng có thể tiến hành kiểm tra, giám sát việc dán tem hợp quy cho các xe.

Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức kiểm tra, thanh tra theo định kỳ hoặc đột xuất đối với việc thực hiện đảm bảo chất lượng của cơ sở sản xuất; tổng hợp kết quả thực hiện công tác kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe để báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

Đối với các xe đã được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải áp dụng các quy định của Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014.
 

Theo Chinhphu.vn

.