Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số  04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo sửa đổi Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phải trình Chính phủ trong tháng 10/2022.  

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, dự thảo trên phải trình Chính phủ trong tháng 10/2022 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, cần bảo đảm lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; các giải pháp chính sách tại dự thảo Nghị định cần xử lý, tháo gỡ dứt điểm các tồn tại, hạn chế, bất cập.

Đồng thời, không để tiếp tục phát sinh vướng mắc, bất cập trong quản lý tài sản công là xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo cũng phải bảo đảm chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ô tô công, nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ, địa phương gắn với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước.

Nguyễn Anh