Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06. Trong đó, hoàn thành sớm nhiều hạng mục như: Thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân.

Để có được kết quả này, lực lượng Công an toàn tỉnh Hà Tĩnh đã bằng nhiều biện pháp, cách làm phù hợp trong chiến dịch "Cao điểm 90 ngày, đêm" nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành chỉ tiêu triển khai Luật Cư trú năm 2020.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ trong đợt cao điểm.

Kết quả, Công an Hà Tĩnh đã hoàn thành thu thập, cập nhật trên 1,5 triệu thông tin công dân Hà Tĩnh lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Tĩnh; đã cấp trên 1 triệu thẻ căn cước công dân cho công dân toàn tỉnh, triển khai hiệu quả thẻ CCCD gắn chip thay thế thẻ Bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh, thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho hơn 390 ngàn công dân; việc triển khai cung cấp các dịch vụ công toàn trình, dịch vụ công một phần được quan tâm đẩy mạnh, nhất là 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, phục vụ Nhân dân.

Tính đến 30/11/2022, Hà Tĩnh đã đưa 1.108 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; số hồ sơ đã được số hoá, đính kèm kết quả giải quyết là 144.578 hồ sơ; mức độ sử dụng dịch vụ công trên địa bàn là 1.753 thủ tục hành chính cho cả 3 cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã.

leftcenterrightdel
 Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp hướng dẫn công dân kích hoạt định danh điện tử.

Tổng hồ sơ TTHC được tiếp nhận ở 3 cấp là 578.120 hồ sơ, trong đó thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là 124.416 hồ sơ, đạt tỉ lệ 27.4%. Số lượng CCCD được đồng bộ với thẻ Bảo hiểm Y tế khám chữa bệnh là 967.822/1.109.940, đạt tỉ lệ 87,2%.

Đối với nhóm phát triển công dân số, toàn tỉnh đã cấp thẻ CCCD cho 1.077.887/1.090.987 công dân có đủ điều kiện đang có mặt trên địa bàn., Hà Tĩnh hiện là đơn vị xếp thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ cấp thẻ CCCD, đạt 98.3%. Đã thu nhận 336.668 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tổng kích hoạt tài khoản định danh mức độ 1, mức độ 2 là 96.147.

Theo thống kê, Hà Tĩnh đang xếp thứ 2 trên toàn quốc về tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử.

P.V