leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Chính phủ

Cụ thể, theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 775/VPCP-KSTT, ngày 04/02/2020, về việc danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện gửi nhận văn bản điện tử (không gửi bản giấy) trong khi chờ UBND TP Hà Nội ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị, từ ngày 15/02/2020, các cơ quan, đơn vị trong thành phố phối hợp tổ chức gửi, nhận văn bản điện tử (không gửi bản giấy). Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại Công văn số 775/VPCP-KSTT.

Đối với các loại văn bản trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có kèm hồ sơ, tài liệu, cần gửi hồ sơ, tài liệu cùng văn bản điện tử.

Các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra hình thức chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản số hóa bảo đảm đúng theo quy định của Bộ Nội vụ. Trường hợp các văn bản điện tử không thực hiện ký số đúng quy định sẽ bị từ chối, không tiếp nhận xử lý đầu vào hệ thống trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Văn phòng UBND thành phố. 

Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại Công văn số 775/VPCP-KSTT là 26 loại văn bản (4 văn bản quy phạm pháp luật và 22 văn bản hành chính).

PV