Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Viện trưởng VKSND thành phố Huế cho biết, Hội nghị là để thống nhất giải quyết một số vụ việc, công tác phối hợp còn chưa đồng bộ, chưa kịp thời, tiến độ giải quyết còn chậm, chất lượng giải quyết chưa cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Viện trưởng VKSND thành phố Huế báo cáo các quy chế phối hợp tại hội nghị.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chưa được thể chế hóa bằng một văn bản cụ thể mà chỉ phối hợp qua từng vụ việc cụ thể và khi có vấn đề phát sinh cần phải trao đổi.

Chính vì vậy, việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan tố tụng là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác quan hệ phối hợp giữa các đơn vị, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thi hành án dân sự, hành chính... đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị được giao.

leftcenterrightdel

Đại diện Công an - Viện kiểm sát - Tòa án – Chi cục THADS thành phố Huế ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

leftcenterrightdel
   Ký quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát - Công an - Hạt Kiểm lâm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
leftcenterrightdel
Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế với VKSND TP Huế.

Việc ký kết quy chế thể hiện rõ trách nhiệm của các cơ quan, tạo sự thống nhất áp dụng trong Cơ quan Công an, VKSND, TAND và Chi cục THADS; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa VKSND và UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Trọng Bình