Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, VKSND TP Hà Tĩnh và TAND TP Hà Tĩnh đã thống nhất xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành số 494/2024/QCLN ngày 10/5/2024 (gọi tắt là Quy chế).

Quy chế phối hợp được nhất trí thông qua với 2 chương, 12 Điều quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp giữa VKSND TP Hà Tĩnh và TAND TP Hà Tĩnh trong việc giải quyết, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự bắt đầu từ khi Tòa án có văn bản trả lại đơn khởi kiện hoặc từ khi thụ lý cho đến khi kết thúc việc giải quyết vụ án, vụ việc.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Hà Tĩnh ký kết quy chế phối hợp liên ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự. (Ảnh minh họa)

Nội dung của quy chế tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: phối hợp trong việc gửi thông báo trả lại đơn khởi kiện, thông báo thụ lý vụ án của Tòa án và gửi quyết định phân công, quyết định thay đổi Kiểm sát viên của Viện kiểm sát; phối hợp trong việc gửi các bản án, quyết định tố tụng cho Viện kiểm sát; chuyển hồ sơ vụ, việc giữa Tòa án và Viện kiểm sát; việc chuyển giao tài liệu, chứng cứ được cung cấp, thu thập bổ sung cho Viện kiểm sát; phối hợp trong việc tham gia các phiên tòa, phiên họp cũng như các hoạt động sau phiên tòa.

Đặc biệt quy chế còn tập trung quy định về công tác phối hợp trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến, phiên tòa trình chiếu hồ sơ số hóa; công tác phối hợp trong việc tổ chức họp liên ngành định kỳ 6 tháng một lần để tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm về quá trình thực hiện quy chế phối hợp giữa hai ngành.

Việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành giữa VKSND và TAND đã khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai  ngành trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự. Qua đó để mỗi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm phán và thư ký thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của quy chế. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, đổi mới, đồng sức, đồng lòng của hai ngành sẽ góp phần bảo vệ quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

                                                                                            

 

Việt Hà