VKSND TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh, thời điểm từ ngày 1/12/2022 đến ngày 31/7/2023. Đoàn kiểm sát do đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Đình Doanh làm trưởng đoàn cùng 5 đồng chí là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND TP Chí Linh và đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP Chí Linh. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Kiểm sát viên công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp.
leftcenterrightdel
 Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh báo cáo kết quả công tác.
Sau khi đồng chí Nguyễn Anh Đức, Kiểm sát viên, thay mặt đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát thì Đoàn đã nghe Cơ quan CSĐT, Công an TP Chí Linh báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên trong đoàn, thống nhất phương pháp làm việc, đồng thời đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh tạo mọi điều kiện để Đoàn kiểm sát thực hiện nhiệm vụ của mình cũng như việc phối hợp để tránh việc kiểm sát ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Các thành viên trong Đoàn kiểm sát đã tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách theo dõi, tiếp nhận; toàn bộ hồ sơ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và thời gian theo kế hoạch đề ra.

Nguyễn Anh Đức - Hoàng Đắc Thắng