Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; Kế hoạch số 01/KH-VKS-VP ngày 03/01/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang về công tác của VKSND tỉnh Tuyên Quang năm 2023, mới đây, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền năm 2023.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đinh Quốc Hưng, Phó Viện trưởng, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị. Ảnh: Đình Long

Đồng chí Đinh Quốc Hưng, Phó Viện trưởng, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Tuyên Quang, chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại VKSND tỉnh Tuyên Quang và trực tuyến trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có các đồng chí thành viên Tổ Tuyên truyền là Trưởng các đơn vị cấp Phòng thuộc VKSND tỉnh, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, bộ phận giúp việc Tổ Tuyên tuyền; tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí thành viên Tổ Tuyên truyền thuộc đơn vị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Long

Năm 2022, công tác tuyên truyền luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh Tuyên Quang. Ngay từ đầu năm, VKSND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch riêng định hướng về công tác tuyên truyền để tổ chức thực hiện trong toàn ngành Kiểm sát Tuyên Quang.

Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Tuyên Quang duy trì hoạt động 24/24 giờ, đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền của Ngành, kịp thời thông tin các sự kiện chính trị, thời sự; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; tin phản ánh về tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn, về kết quả công tác kiểm sát. Thực hiện kiểm duyệt, biên tập và đăng tải trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh 172 tin, 21 bài; đăng tải lại 22 tin, bài, văn bản, thông báo; cung cấp 16 tin, 8 bài được các cơ quan báo chí của Ngành và địa phương đăng tải phục vụ công tác tuyên truyền, trao đổi nghiệp vụ...trong đó, có 7 bài viết về nghiệp vụ công tác kiểm sát, nghiên cứu - trao đổi và thực tiễn - kinh nghiệm đã được duyệt đăng trên Tạp chí Kiểm sát và Báo Bảo vệ pháp luật...

Công tác tuyên truyền đã có những đóng góp nhất định trong việc khơi dậy tinh thần tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính năng động, sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phùng Gia Tự, Chánh Văn phòng, Tổ phó Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Tuyên Quang báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Đình Long

Sau khi nghe đồng chí Phùng Gia Tự, Chánh Văn phòng,Tổ phó Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Tuyên Quang trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2023, các đồng chí tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến, đánh giá những ưu điểm và chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác tuyên truyền năm 2022, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Hưng, Phó Viện trưởng, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên Tổ Tuyên truyền và các cá nhân công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền năm 2022 của Ngành, đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền năm 2023, đồng chí đề nghị các thành viên Tổ Tuyên truyền, lãnh đạo các đơn vị và các công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang cần tích cực hơn nữa trong công tác viết tin, bài để gửi và đăng tải trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh; đồng thời nâng cao hơn nữa kỹ năng viết tin. bài, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí của Ngành cũng như của địa phương để làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trong năm 2023…

Việt Anh