Kịp thời giải quyết các vụ, việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ở VKSND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả giải quyết án được nâng cao, đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc Viện kiểm sát truy tố, Toà án tuyên không phạm tội. Các vụ, việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm cơ bản được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát được khẳng định và nâng cao; kiến nghị phòng ngừa thực sự đạt hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Công tác tổ chức cán bộ thực sự tạo chuyển biến tích cực, là khâu công tác trọng tâm, then chốt, đáng chú ý là, việc tự đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ được tăng cường, chú trọng; đặc biệt đã xây dựng kế hoạch cụ thể,  khơi dậy tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào những hạn chế, đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy, phương pháp hoạt động công tác, từng bước đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thực sự, tạo động lực rõ ràng để Kiểm sát viên, công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác bảo đảm điều kiện hoạt động của VKSND hai cấp được quan tâm, chú trọng. Thực hiện đột phá, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin được tập trung đẩy mạnh và đạt hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai thực hiện quyết liệt với nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, chủ động, ứng phó kịp thời.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra hình sự và công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

Đổi mới về tư duy, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Để đạt được những kết quả, thành tích nêu trên, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa đã quyết tâm và tập trung đổi mới, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Các giải pháp đổi mới cụ thể như:

Tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành. VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Ban cán sự đảng về nhiệm vụ công tác kiểm sát, Quy chế hoạt động của VKSND hai cấp, Quy chế phối hợp công tác với các Ban của Tỉnh ủy, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng, Quy chế hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội,… đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Tăng cường, đổi mới trong việc ban hành nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn chương trình công tác. Ngay từ đầu năm, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đánh giá, nhận xét toàn diện đối với kết quả công tác năm trước của VKSND hai cấp, trong đó, tập trung đánh giá các mặt còn tồn tại, hạn chế, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, công tác đột phá và các chỉ tiêu nghiệp vụ cần phấn đấu thực hiện để xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo chất lượng; triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi lĩnh vực công tác.

Đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Ngay từ đầu năm, Ủy ban kiểm sát, lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức xét duyệt, thẩm định chương trình, kế hoạch công tác của các phòng trực thuộc VKSND tỉnh và các đơn vị VKSND cấp huyện, bảo đảm các chỉ tiêu thi đua theo kế hoạch phải luôn cao hơn chỉ tiêu do VKSND tối cao ban hành, nhằm hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua xét duyệt, đã kịp thời yêu cầu các đơn vị bổ sung nội dung chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế của từng đơn vị.

Thực hiện việc phân công trách nhiệm rõ ràng, rành mạch giữa lãnh đạo và Kiểm sát viên, công chức; giữa Viện trưởng và Phó Viện trưởng; giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các mặt công tác trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị hệ thống chỉ tiêu công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trên cơ sở đó, đăng ký chỉ tiêu thi đua cụ thể sát với nhiệm vụ trọng tâm và tình hình công tác thực tiễn tại địa phương, đơn vị (theo phương thức giao chỉ tiêu cho từng Kiểm sát viên, công chức phù hợp với năng lực, sở trường của từng cá nhân) để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt và Kiểm sát viên, công chức có năng lực thực hiện các khâu công tác xác định là trọng tâm, đột phá trong năm của đơn vị. Đồng thời, duy trì chế độ giao ban thường xuyên hàng tuần, hàng tháng giữa lãnh đạo và Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị (tại các phòng trực thuộc VKSND tỉnh và các đơn vị VKSND cấp huyện); trên cơ sở đó, Thủ trưởng đơn vị cần nắm chắc tiến độ giải quyết và kết quả thực hiện của từng chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cũng như đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế của đơn vị để có hướng đôn đốc, chỉ đạo khắc phục kịp thời trong tuần, tháng tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Văn Đông trao giải Cuộc thi viết cáo trạng, luận tội của VKSND tỉnh Thanh Hoá.

Tăng cường ban hành Thông báo kết luận chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh sau khi kết thúc các Hội nghị giao ban trực tuyến VKSND hai cấp. Qua đó, kịp thời chỉ đạo, khắc phục ngay những mặt còn có hạn chế, yếu kém, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thi đua, nâng cao chất lượng công tác.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã chú trọng, đổi mới về tư quy, phương pháp để tăng cường quan hệ phối hợp và làm việc với cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp ở cả hai cấp.

Đáng chú ý, Thanh Hóa là địa phương đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, tổ chức thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị..; do đó nhiều điểm nóng trong tổ chức giải phóng mặt bằng, vi phạm và tội phạm phát sinh, VKSND hai cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, VKSND tỉnh chủ động phân công, bố trí lãnh đạo, KSV tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp giúp VKSND một số huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị không chờ cấp huyện báo cáo xin ý kiến, qua đó được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Tập trung nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị. Thời gian qua, lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo VKSND hai cấp tập trung kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp, tăng cường phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị (trong đó, chú trọng ban hành các kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, kiến nghị phòng ngừa đối với cơ quan hoạt động quản lý Nhà nước).

Tăng cường sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh đối với công tác cán bộ, tập trung các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như: Tăng cường phối hợp, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn; Tăng cường tổ chức các cuộc thi, kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đối với đội ngũ Kiểm sát viên, công chức VKSND hai cấp; Tập trung đổi mới, đa dạng các hình thức đào tạo tại chỗ.

"Số hóa hồ sơ" các khâu công tác nghiệp vụ

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin là khâu đột phá, thời gian qua, VKSND hai cấp tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin,... Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào “Số hóa hồ sơ” ở các khâu công tác nghiệp vụ.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Thanh Hóa báo công dâng Bác.

VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai, nhân rộng nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong công tác, trong đó có 2 sáng kiến đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể như: Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác kiểm sát thời hạn tạm giam bằng cách đưa ra cảnh báo bằng màu sắc đối với thời hạn tạm giam (tự động tính toán số ngày và chuyển màu theo các mức độ để cảnh báo đối với những trường hợp sắp hết thời hạn tạm giam) giúp cho việc quản lý, theo dõi thời hạn tạm giam đảm bảo chính xác, kịp thời; ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác thống kê theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình thụ lý, giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm, quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; cung cấp, tự động cho kết quả số lượng nguồn tin về tội phạm, vụ án đang được phân công đến từng Kiểm sát viên trong đơn vị đang thụ lý; tự động hiển thị thời hạn còn lại và cảnh báo bằng màu sắc đối với các thời hạn tố tụng; góp phần tích cực vào hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của VKSND hai cấp.

 Đảng bộ VKSND tỉnh Thanh Hóa là Tổ chức cơ sở đảng duy nhất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

 

Lê Sử