leftcenterrightdel
  Đồng chí Trương Văn Nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, chủ trì Đoàn kiểm tra tại VKSND huyện Bến Lức.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện nhằm giúp Ban Cán sự đảng, Ban lãnh đạo VKSND tỉnh Long An đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 2/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch 01/KH-VKS ngày 5/1/2023, Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của VKSND tỉnh Long An.

Hoạt động kiểm tra cũng giúp đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm sát trong 6 tháng đầu năm 2023, từ đó phát huy, nhân rộng những mặt nổi bật, kịp thời ghi nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, qua đó giúp Ban lãnh đạo Viện có các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng của ngành Kiểm sát tỉnh Long An trong 6 tháng cuối năm 2023.

Hoạt động kiểm tra được tiến hành tại 4 đơn vị VKSND huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ và thị xã Kiến Tường. Tại các đơn vị được kiểm tra, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm sát trong 6 tháng đầu năm 2023, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ, sổ sách, công tác quản lý chỉ đạo điều hành, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, công tác tiếp công dân, công tác văn thư, lưu trữ…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Công Pha, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tỉnh Long An, chủ trì Đoàn kiểm tra tại thị xã Kiến Tường.

Qua các cuộc kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm 2023 và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện trưởng VKSND tỉnh Long An trên các lĩnh vực công tác. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và trong các lĩnh vực công tác; quản lý và bảo quản tài sản công tốt, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện được các chỉ tiêu nghiệp vụ như chọn các vụ án trọng điểm; phiên tòa rút kinh nghiệm, kiểm sát tin báo xã, phường; kiểm sát án treo, ban hành nhiều kiến nghị trong các khâu công tác kiểm sát; ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan tố tụng; lãnh đạo Viện tham gia xét xử hình sự, dân sự; đã tiến hành kiểm sát trực tiếp Chi cục THADS huyện cũng như tiến hành các cuộc phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2022; đã tiến hành trực tiếp xác minh án chưa có điều kiện thi hành...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Văn Hồng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An chủ trì Đoàn kiểm tra tại VKSND huyện Thủ Thừa.

Tuy nhiên, qua kiểm tra Đoàn công tác cũng nhận thấy có những hạn chế như Kiểm sát viên chưa thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử; chưa bám sát tiến độ, theo dõi yêu cầu điều tra vẫn nên còn để xảy ra án trả hồ sơ điều tra bổ sung, án bị cấp phúc thẩm hủy cải sửa có lỗi chủ quan của Kiểm sát viên, tỷ lệ giải quyết án tại Cơ quan điều tra chưa đạt tỷ lệ cao... Ngoài ra, cũng có đơn vị chưa tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Để nâng cao công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong những tháng cuối năm 2023, lãnh đạo VKSND tỉnh Long An yêu cầu VKSND các huyện tập trung tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trung chỉ đạo quyết liệt cán bộ, kiểm sát viên đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Bám theo hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ tập trung thực hiện quyết liệt trong 6 tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo quy định của Ngành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Hiệp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, chủ trì Đoàn kiểm tra tại VKSND huyện Tân Trụ.

Bên cạnh đó cần tăng cường ban hành kiến nghị, kiến nghị phòng ngừa, kháng nghị trong các khâu công tác kiểm sát, qua kiểm sát án ban hành văn bản yêu cầu Toà xác minh thu thập chứng. Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, văn bản điều hành trên hệ thống, từng bước ứng dụng, tập luyện vẽ sơ đồ tư duy trong báo cáo án hình sự, dân sự...

Đồng thời yêu cầu các đơn vị cần chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của người Cán bộ kiểm sát; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn.

Đối với các đơn vị không được kiểm tra theo kế hoạch, lãnh đạo đơn vị tổ chức tự kiểm tra đánh giá kết quả việc triển khai nhiệm vụ, kết quả thực hiện chỉ tiêu trên các lĩnh vực công tác trong 6 tháng đầu năm 2023, trong đó nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ để có kiến nghị, đề xuất đối với Ban lãnh đạo VKSND tỉnh.

Thanh Nhã - Thu Hương