Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem trình chiếu Video tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, VKSND tỉnh Hậu Giang đã quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm của Ngành “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính- bản lĩnh, hiệu quả”; tích cực, chủ động đề ra các giải pháp để tập trung thực hiện đạt kết quả tích cực ở tất cả các mặt công tác.

Đảm bảo giải quyết các vụ án đúng quy định của pháp luật, không xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%; phối hợp với Tòa án tổ chức được nhiều phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm và các phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33 của Quốc hội. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm các vụ án dân sự được chấp nhận đạt 100%. Công tác tự đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, hiệu quả và thực chất hơn; kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được tăng cường; các đơn vị đã có nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Với những kết quả đạt được, 1 đồng chí nguyên Lãnh đạo VKSND tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND tỉnh và Bằng khen cho 1 tập thể; Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối cho 3 tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đơn vị đạt được trong năm qua. Đơn vị đã tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng VKSND tỉnh và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; kết quả này đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2024, đơn vị cần tiếp tục tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời các loại án, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của VKSND hai cấp.

Tăng cường xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khát vọng, luôn tìm tòi đổi mới, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thật sự “bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp”, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành đề ra.

Thay mặt tập thể đơn vị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh trân trọng và tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Trong thời gian tới, Lãnh đạo Viện sẽ tiếp tục chỉ đạo VKSND hai cấp phát huy những ưu điểm và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế để lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy và kết luận Hội nghị.

Năm 2024, VKSND tỉnh Hậu Giang quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và chỉ tiêu công tác của Quốc hội đề ra với mục tiêu trọng tâm “Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Ngành; chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho đồng chí Trần Quang Khải, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND tỉnh Hậu Giang.
leftcenterrightdel

    Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND tỉnh trao Cờ thi đua dẫn đầu khối của ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể VKSND huyện Châu Thành A, Văn phòng tổng hợp, Phòng 9 (từ phải sang).


Hoàng Anh - Phương Kiều