Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo cuộc họp. Tham dự cuộc họp ở điểm cầu VKSND tỉnh có các đồng chí là Trưởng phòng và tương đương; điểm cầu VKSND cấp huyện có Viện trưởng và Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu gợi ý thảo luận.

Tại cuộc họp, Văn phòng tổng hợp đã trình bày tóm tắt kết quả công tác trong tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ công tác đến hết tháng 5/2024. Trong tháng VKSND hai cấp đã tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó đã tích cực phối hợp với CQĐT, Tòa án cùng cấp xác định được 9 vụ án trọng điểm; phối hợp với Tòa án tổ chức 29 phiên tòa rút kinh nghiệm (17 phiên tòa hình sự, 12 phiên tòa dân sự), 8 phiên tòa trực tuyến (5 hình sự, 3 hành chính); ban hành 2 kháng nghị phúc thẩm (1 hình sự, 1 dân sự).

Thông qua công tác kiểm sát đã tổng hợp ban hành được 24 kiến nghị yêu cầu các cơ quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm. Công tác phối hợp với cấp ủy địa phương, với CQĐT, Tòa án, Cơ quan thi hành án cùng cấp cũng được đảm bảo, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi Ngành, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo đã đánh giá một số hạn chế, thiếu sót như: Tỷ lệ giải quyết án ở CQĐT, VKS còn thấp; một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Thảo luận tại cuộc họp, 9 ý kiến phát biểu của các đơn vị VKSND hai cấp đã tập trung đánh giá, phân tích những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời một số đơn vị cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong thời gian qua để tập thể Lãnh đạo Viện cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo và kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo VKSND hai cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Các đơn vị chủ động rà soát các chỉ tiêu, yêu cầu công tác của năm 2024, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2024 đã đề ra.

Chủ động xây dựng báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024 đảm bảo đánh giá đúng kết quả thực chất tại đơn vị. Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; công tác kiểm sát thi hành án hành chính; công tác kiểm sát xét giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 255-QCPH/BCSĐUBND-BCSĐVKSND ngày 21/12/2023 giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần, trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, nội vụ và đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 457/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao). Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, 20 năm xây dựng và phát triển VKSND tỉnh Hậu Giang.

Hoàng Anh - Phương Kiều