Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên chính thuộc VKSND tỉnh; Viện trưởng VKSND cấp huyện. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có Phó Viện trưởng cùng toàn thể công chức, Kiểm sát viên của các đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Hải, Trưởng phòng 1 phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong 9 tháng VKSND hai cấp đã tập trung thực hiện hoàn thành trên 90% chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 đã đề ra. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và thực chất hơn.

Các đơn vị đã chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức được nhiều phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm và các phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33 của Quốc hội; không để xảy ra các trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội và VKS truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm các vụ án dân sự được chấp nhận đạt 100%; số lượng kiến nghị được các cơ quan tư pháp chấp nhận, tiếp thu đạt 100%.

VKSND tỉnh đã tổ chức triển khai được 10 chuyên đề, 23 hội nghị tập huấn và 1 cuộc thi về ứng dựng công nghệ thông tin; kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm nêu gương luôn được các đơn vị chú trọng, gắn với kiểm điểm trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó,  VKSND tỉnh đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 9 quy chế, quy định phối hợp với các ngành hữu quan, qua đó góp phần đưa các khâu công tác đi vào nề nếp, phù hợp với các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngành; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của VKSND hai cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian qua. Đồng thời, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023, làm tiền đề cho những năm tiếp theo, đồng chí Viện trưởng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị VKSND hai cấp phải tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phải thật sự gương mẫu trong thực thi công vụ và đạo đức, lối sống. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Ngành; chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; khẩn trương tổ chức các hội nghị, tập huấn, cuộc thi về nghiệp vụ theo kế hoạch đã đề ra, hoàn thành trước ngày 31/10/2023.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, Lãnh đạo VKSND hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn nhân lực hiện có. Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị có khối lượng công việc nhiều, địa bàn trọng điểm, phức tạp để bồi dưỡng, rèn luyện đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý VKSND hai cấp theo đúng quy định của Ngành. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; luôn có ý thức giữ gìn hình ảnh, uy tín của Ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người cán bộ kiểm sát. 

Đồng chí Viện trưởng cũng kêu gọi toàn thể công chức và người lao động VKSND hai cấp tích cực cống hiến, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang - 20 năm xây dựng và phát triển VKSND tỉnh Hậu Giang.

Hoàng Anh - Phương Kiều