leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tỉnh Đồng Nai đến các điểm cầu 11 VKSND cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Trang Hoàng - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai dự và chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Phòng 9, Phòng 10; các đồng chí lãnh đạo VKSND cấp huyện và Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND cấp huyện làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hồng Uyên - Phó Trưởng phòng 9 báo cáo chuyên đề “Công tác kiến nghị, kháng nghị trong kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự - hôn nhân gia đình năm 2024”, nêu ra thực trạng công tác kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát hai cấp, giúp cán bộ, Kiểm sát viên nhận thức đúng và đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm; hiểu rõ thực trạng hiện nay của công tác này để từ đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự - hôn nhân gia đình; nhận diện các dạng vi phạm của Tòa án, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo ban hành kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm để nâng cao chất lượng của công tác này trong thời gian tới.

Đồng chí La Minh Dũng - Trưởng phòng 9 báo cáo hai chuyên đề “Những điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024” và “Rút kinh nghiệm các bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát”. Các chuyên đề đã tổng hợp 24 quy định mới của Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 so với Luật Đất đai hiện hành, cũng như nêu ra thực trạng bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự bị Tòa án hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc bản án, quyết định sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy, sửa, phân tích, rút kinh nghiệm một số dạng vi phạm phổ biến…

Sau 3 chuyên đề nêu trên, lãnh đạo VKSND thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành tham luận nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác. Đồng chí Lê Hồng Thư - Phó Trưởng phòng 9 đã trao đổi, giải đáp những khó khăn nhằm hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà VKSND cấp huyện nêu ra tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Trang Hoàng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai yêu cầu trong thời gian tới VKSND cấp huyện cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, trong đó đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về “tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự”.

Bên cạnh đó phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2024 theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch số 52/KH-VKS ngày 13/5/2024 của VKSND tỉnh Đồng Nai về “thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của VKSND tỉnh Đồng Nai năm 2024 và các năm tiếp theo”.

Đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh việc ban hành kiến nghị phòng ngừa, kháng nghị cùng cấp phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đủ sức thuyết phục, hiệu quả; đồng thời, rút kinh nghiệm từ các vụ án, vụ việc cụ thể; mỗi Kiểm sát viên, cán bộ làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình cần tiếp tục nghiên cứu tài liệu, nắm vững pháp luật, xây dựng kế hoạch kiểm sát các bản án, quyết định để áp dụng hiệu quả nội dung tập huấn vào thực tiễn công tác.

Việt An - Thế Anh