Tại chương trình, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh đã thông qua Quyết định số 73/QĐ-VKSTC, ngày 25/3/2024 của VKSND tối cao ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; Kế hoạch số 329/KH-VKS-P15 ngày 11/4/2024 của VKSND tỉnh về xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

leftcenterrightdel
 Quy trình bốc thăm được thực hiện công khai, dưới sự giám sát chặt chẽ của tập thể Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh và được quay film, ghi hình.

Theo đó, ngành KSND tỉnh Đắk Lắk đã bốc thăm, lựa chọn 21 đồng chí (10% trong tổng số 210 đồng chí có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đang công tác trong Ngành tỉnh tính đến ngày 31/12/2023). Trong đó, 3 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng (Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng và tương đương thuộc VKSND tỉnh); 3 đồng chí không giữ chức vụ lãnh đạo tại các Phòng thuộc VKSND tỉnh và 15 đồng chí tại 15 VKSND huyện, thị xã, thành phố.

Quy trình bốc thăm được thực hiện công khai, dưới sự giám sát chặt chẽ của tập thể Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh và được quay film, ghi hình, nhằm đảm bảo tính ngẫu nhiên và khách quan trong quá trình lựa chọn.

Sự kiện này là một phần của nỗ lực nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, trong sạch, vững mạnh.

Với kết quả bốc thăm, VKSND tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thẩm định và xác minh tài sản, thu nhập của các cá nhân được chọn và báo cáo VKSND tối cao, công khai theo quy định./.

Hải Âu