leftcenterrightdel
  Đồng chí Đoàn Văn Bắc- Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được trực tuyến từ VKSND tỉnh đến 11 điểm cầu VKSND các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Bắc, Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Võ Hùng Minh - Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hân - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm của VKSND hai cấp tỉnh Bình Phước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Văn Phong - Phó Viện trưởng Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, trong 5 năm VKSND hai cấp tỉnh Bình Phước đã chủ động phối hợp với các cơ quan sửa đổi Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Quy chế phối hợp trong giải quyết án hình sự, quy định cụ thể các biện pháp phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát điều tra, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, để tạo điều kiện thuận lợi cho Kiểm sát viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chủ động, tích cực tham gia các hoạt động điều tra do Điều tra viên tiến hành.

VKSND 2 cấp tỉnh Bình Phước đã đề cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự; tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với CQĐT và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, giai đoạn điều tra, đảm bảo chủ động hơn, tham gia sớm hơn, sâu sát hơn, toàn diện hơn và trách nhiệm hơn trong thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự nhằm chống bỏ lọt tội phạm, chống làm oan người không phạm tội ngay từ đầu.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Nguyễn Quốc Hân-Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã được nghe một số tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, các tham luận đánh giá cao quan hệ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và VKSND trong việc giải quyết các vụ án hình sự, qua đó đã hạn chế được tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm, hạn chế thấp nhất trả hồ sơ điều ra bổ sung; các tham luận cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

leftcenterrightdel
  Hội nghị trực tuyến đến 11 điểm cầu cấp huyện.
 
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Bắc, Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo yêu cầu kiểm sát viên VKSND hai cấp phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố, bám sát các quy định của pháp luật và của Ngành để thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung và án bị hủy để điều tra lại./.

Trân Định - Trần Nam - Nguyễn Lánh