Thực hiện Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngành Kiểm sát năm 2021, trong đó xác định việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành để tạo sự phát triển đột phá, ngay từ đầu năm, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng hệ thống Quản lý văn bản điều hành, tạo lập hồ sơ công việc và ứng dụng chữ ký số cho cán bộ VKS hai cấp tỉnh Bắc Ninh vào tháng 1/2021.

Tuy nhiên, đợt dịch thứ 3 bùng phát đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. Sau khi dịch được khống chế, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tập huấn cho hơn 180 cán bộ, Kiểm sát viên. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh kết nối tới 8 điểm cầu VKSND cấp huyện.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc ứng dụng CNTT đã thúc đẩy mọi hoạt động công tác nhanh, tiện lợi, chính xác và hiệu quả hơn.
 
Trước và sau khi tập huấn, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để triển khai ứng dụng trong thực tế, đã phối hợp với Cục 2 - VKSND tối cao, Ban Cơ yếu Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cung cấp chứng thư số cho 60 cá nhân là cán bộ lãnh đạo quản lý, kế toán và 9 tập thể để phục vụ ký số; triển khai đa dạng hình thức ký số thông qua chứng thư số trên máy tính cá nhân và qua thiết bị di động, đảm bảo mọi lúc, mọi nơi hệ thống văn bản điện tử đều được duyệt, ký ban hành kịp thời.

Cùng với đó, để điều chỉnh các hoạt động trong quản lý, vận hành hệ thống quản lý văn bản điều hành, quản lý văn bản điện tử và chữ ký số, VKSND tỉnh Bắc Ninh cũng đã xây dựng và ban hành “Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tiếp nhận, phát hành, quản lý văn bản điện tử” để áp dụng tại Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh.

Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh Chu Nguyệt Ánh cho biết, việc giải quyết công việc qua môi trường mạng, tạo lập hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử để thay cho việc ký văn bản giấy; giúp quản lý, giám sát công việc của lãnh đạo mọi lúc, mọi nơi; tránh tiếp xúc trực tiếp phòng chống COVID-19; từ đó thúc đẩy mọi hoạt động công tác trong các đơn vị VKS hai cấp tỉnh Bắc Ninh được thực hiện nhanh, tiện lợi, chính xác, thông minh và hiệu quả hơn.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể cán bộ VKS hai cấp trong thời gian tới.

Với sự chuẩn bị chu đáo và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đến nay, VKS hai cấp tỉnh Bắc Ninh về cơ bản đã thực hiện việc tạo lập hồ sơ công việc và ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử  nội bộ.  Hầu hết các văn bản hành chính phát hành của các đơn vị và văn bản trình lãnh đạo ký đều được tạo hồ sơ công việc để trình ký; lãnh đạo thực hiện ký duyệt, trình ký, ký phát hành qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, không trình ký và ký phát hành bằng văn bản giấy.

Để tiếp tục có những giải pháp mạnh thực hiện trong thời gian tới, theo kế hoạch công tác đã xây dựng, trong quý IV/2021, VKSND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể cán bộ VKS hai cấp, trong đó, nội dung ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành, tạo lập hồ sơ công việc điện tử và chữ ký số sẽ là nội dung bắt buộc để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên học tập, thực hành để thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả cuộc thi sẽ là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xét thi đua trong năm 2021.

Có thể nói, với những kết quả bước đầu của việc ứng dụng giải quyết công việc qua môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số đã được VKS hai cấp tỉnh Bắc Ninh thực hiện trong thời gian vừa qua đã minh chứng, đây là một trong những đột phá của đơn vị trong ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử của VKSND tỉnh Bắc Ninh nói riêng và ngành Kiểm sát nói chung.

Ngô Thanh Tuấn