VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024. Hội nghị đã được xem báo cáo tổng kết năm 2023, được trình bày dưới dạng trình chiếu video. Năm 2023, VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, không có chỉ tiêu chưa đạt.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện vượt 59 chỉ tiêu, thực hiện đạt 66 chỉ tiêu (chiếm 50,77%). Trong đó, tỉ lệ bắt giữ chuyển khởi tố đạt 100%. Tỉ lệ giải quyết tin báo đúng thời hạn đạt 100%. Tỉ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra vượt chỉ tiêu 1,2%.

Tỉ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa Tòa án và Viện kiểm sát vượt chỉ tiêu 2,17%. Chất lượng kháng nghị hình sự ngang cấp đạt tỉ lệ 100% (vượt 15%), chất lượng kháng nghị trên cấp đạt 88,8% (vượt 18,8%). Tỉ lệ kháng nghị dân sự và hành chính được Toà án xét xử chấp nhận  đạt 100%.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ khâu công tác đột phá “Hoàn thiện khâu công tác số hóa hồ sơ và ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can" và “Công tác cán bộ” đạt kết quả, chất lượng cao.

Hiện nay, VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên tiếp tục thực hiện số hóa 100% hồ sơ án hình sự trong các giai đoạn kiểm sát giải quyết tin báo, điều tra, truy tố, xét xử, thực hiện đồng bộ việc số hóa 100% hồ sơ dân sự, hồ sơ tạm giữ, tạm giam và các hồ sơ thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, khiếu nại tố cáo. Công tác xây dựng ngành có nhiều đổi mới trong quản lý chỉ đạo điều hành; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; việc ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Văn Tâm - Phó Viện trưởng VKSND cấp cai tại Đà Nẵng trao Cờ thi đua ngành KSND cho các đón vị thuộc VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với những thành tích đó, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; 3 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối, nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

Về kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế xác định thực hiện có hiệu quả các khâu công tác. Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu.

Nâng cao trách nhiệm và vai trò, chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế xác định “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ” là khâu công tác đột phá năm 2024. Trong đó tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 100% phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân; thực hiện công tác báo cáo án bằng hình ảnh và sơ đồ tư duy; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Hải - Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu dương các tập  thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt các chỉ tiêu công tác kiểm sát năm 2023, đồng thời bước sang năm 2024, đồng chí yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương xây dựng, chương trình kế hoạch công tác, triển khai công tác kiểm sát ngay sau khi Hội nghị.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu Ngành yêu cầu, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, hiệu quả để thực hiện tất cả các nội dung kế hoạch đã đặt ra, bảo đảm rút ngắn thời gian thực hiện và nâng cao chất lượng các mặt công tác. Lãnh đạo các đơn vị tăng cường vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành, thường xuyên kiểm tra, đánh giá; định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Thọ -  Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã đánh giá cao vai trò của ngành Kiểm sát trong hoạt động công tố, đấu tranh với tội phạm. Theo đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, với đặc thù nghề nghiệp, ngành Kiểm sát Thừa Thiên Huế phải phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với các ngành để góp phần vào hoạt động phòng chống tội phạm đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay.

“Ngành Kiểm sát phải thể hiện là đơn vị đi đầu trong hoạt động công tố, phải là một tập thể mạnh, một khối thống nhất nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hoạt động tư pháp. Qua đó, góp phần đưa Thừa Thiên Huế nhanh chóng trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai không xa..”, đồng chí Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Xuân Nha - Đắc Đức