VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) và VKSND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Viện cấp cao 2 có các đồng chí lãnh đạo Viện, lãnh đạo Văn phòng và các Viện nghiệp vụ, Trưởng phòng thuộc các đơn vị và các Kiểm sát viên cao cấp. Tại điểm cầu các Viện kiểm sát địa phương có các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ 7, 9, 10 Viện kiểm sát cấp tỉnh trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Báo cáo của Viện cấp cao 2 cho biết, kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc qua 11 tháng công tác năm 2023 cho thấy VKSND các cấp trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội và Ngành đề ra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng Viện cấp cao 2 phát biểu kết luận hội nghị

Trong khu vực không có vụ án nào VKS truy tố, tòa án tuyên không phạm tội. Các đơn vị đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc xử lý kịp thời, nghiêm minh, bảo đảm yêu cầu chính trị, yêu cầu pháp luật đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, trong đó có các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Thông qua công tác THQCT, kiểm sát giải quyết các vụ, việc, VKSND các cấp đã phát hiện nhiều vi phạm của cơ quan tố tụng cùng cấp và cấp dưới, ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm. Tỉ lệ chấp nhận kháng nghị phúc thẩm của một số VKS địa phương đạt tỉ lệ cao và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Một số VKS địa phương đã kịp thời phát hiện vi phạm của cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời báo cáo, phối hợp với Viện cấp cao 2 ban hành kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo thẩm quyền. Viện cấp cao 2, VKS cấp tỉnh đã tăng cường công tác hướng dẫn, rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với VKS cấp dưới. VKSND các cấp đã tích cực phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức 1.821 phiên tòa rút kinh nghiệm, 897 phiên tòa trực tuyến.

Số lượng bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm của TAND cấp tỉnh, cấp huyện trong khu vực bị TAND cấp cao tuyên hủy, sửa do có sai sót của cấp sơ thẩm trong đó có trách nhiệm của VKS đã giảm so với cùng kỳ năm trước, cho thấy vai trò trách nhiệm của KSV được tăng cường, chú trọng, chất lượng công tác kiểm sát của VKS các cấp được nâng lên. Số lượng báo cáo thỉnh thị, đề nghị trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ của các VKS địa phương được Viện cấp cao 2 có văn bản trả lời 100%, trao đổi, hướng dẫn kịp thời, cụ thể qua đó đã giải quyết được nhiều vụ, việc có tính chất phức tạp.

Lãnh đạo VKSND các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; đã triển khai nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác phối hợp liên ngành tại địa phương. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, Kiểm sát viên.

Tăng cường tổ chức các hội nghị chuyên đề, các cuộc thi nghiệp vụ để tạo môi trường học tập, tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tích lũy kiến thức đối với đội ngũ công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác. Tích cực, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VKSND các cấp đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá trong Chỉ thị công tác ngành KSND năm 2023, qua đó đã tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý chỉ đạo, điều hành, thực hiện số hóa hồ sơ phục vụ việc tranh tụng, tổ chức các cuộc họp, phòng họp không giấy, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy....

Hội nghị thảo luận, trao đổi các nội dung có liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và công tác phối hợp giữa VKSND các cấp trong khu vực, qua đó đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong công tác THQCT và KSXX như việc lập hồ sơ, yêu cầu tòa án gửi bản án, quyết định cho VKS…; những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp như chất lượng báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm; việc sao gửi bản án, quyết định, hồ sơ kiểm sát…cho Viện cấp cao 2.  

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Viện cấp cao 2 dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Viện cấp cao 2 trao đổi, trả lời một số khó khăn, vướng mắc của VKS cấp dưới về việc áp dụng Án lệ 47 được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/ 12/ 2021 của Chánh án TAND tối cao về hành vi: “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt; xác định tội danh đối với: “Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại Điều 341 BLHS 2015…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng Viện cấp cao 2 đánh giá cao những kết quả, thành tích mà VKS 3 cấp trong khu vực đã đạt được trong năm 2023. Trong năm 2024, Viện cấp cao 2 xây dựng Kế hoạch, chủ động đề nghị Tòa án cấp cao phối hợp tổ chức hội nghị giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Tiếp tục tổ chức các hội nghị, phiên họp trực tuyến nhằm trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc giữa Viện cấp cao 2 và các VKS địa phương trong khu vực. Tiếp tục ban hành các Thông báo rút kinh nghiệm theo chế độ bảo mật thông tin đối với những vụ án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại nhằm nâng cao chất lượng, công tác THQCT và KSXX trong năm 2024.

Tuấn Phong - Cảnh Nha