Tham dự Hội nghị đại diện một số phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức VKSND huyện Tuần Giáo.

Tại Hội nghị đồng chí Đào Xuân Kỳ, Viện trưởng VKSND huyện Tuần Giáo báo cáo năm 2020 về tình hình tội phạm trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, số lượng tội phạm đang xu hướng trẻ hóa, nhưng dưới sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Ngành và Cấp uỷ địa phương về công tác phòng chống tội phạm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vi Văn Hải, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.

VKSND huyện Tuần Giáo đã hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trách nhiệm thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự đã được tăng cường, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên đã từng bước được nâng lên, không có trường hợp nào oan sai, bỏ lọt tội phạm, không có vụ án đình chỉ do không phạm tội. 

Tỷ lệ bắt, giữ xử lý hình sự đạt 100%. Qua kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành nhiều kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm, trong đó nhiều khâu công tác đạt và vượt chỉ tiêu. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp huyện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ được lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều biện pháp đào tạo tại chỗ, kết hợp với cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Ngành và địa phương tổ chức …qua đó cán bộ trẻ trong đơn vị đã tiến bộ rõ rệt trong nhiều khâu công tác.

Năm 2021, Viện KSND huyện Tuần Giáotổ chức thực hiện có hiệu quả khâu công tác đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của VKSND tỉnh Điện Biên: “Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có chuyên môn giỏi, trách nhiệm và bản lĩnh trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu pháp luật trong tình hình mới”, đồng thời xác định công tác đột phá của đơn vị là: “Đẩy mạnh công tác tự đào tạo, tự học tập, nâng cao chất lượng viết báo cáo đề xuất giải quyết vụ án dân sự”.

leftcenterrightdel
VKSND huyện Tuần Giáo trực tiếp kiểm sát công tác thi hành pháp luật tại UBND xã. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vi Văn Hải, Ủy Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm 2020. Về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí yêu cầu đơn vị cần chủ động triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh và chương trình công tác của đơn vị. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh năm 2021 tập thể lãnh đạo Viện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

Tăng cường tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu công tác ngay từ đầu năm; kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm; chú trọng tội phạm về trật tự xã hội như phạm tội giết người…; đặc biệt đơn vị cần tập trung bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại chỗ;thực hiện việc số hóa hồ sơ, công khai chứng cứ, hình ảnh tại phiên tòa;phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu công tác trong 6 tháng đầu năm 2021.

Hồng Quân