Qua kiểm sát cho thấy các đơn vị cấp xã đã có nhiều ưu điểm trong công tác giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn như: 100% hồ sơ quản lý bị án được các UBND cấp xã tiếp nhận, lập hồ sơ, theo dõi, giám sát, giáo dục; cơ bản kịp thời phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án ngay từ khi tiếp nhận.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nông Thị Vân phát biểu tại buổi làm việc.

Các bị án đều có thái độ chấp hành án tốt, tuân thủ đúng nghĩa vụ khi chấp hành án và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú; không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự.

Tuy nhiên, các UBND cấp xã vẫn còn một số tồn tại và vi phạm trong công tác quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án như: UBND xã chưa thực hiện kiểm kê, điểm danh, kiểm diện toàn bộ người chấp hành án trên địa bàn. Trong nội dung các bản nhận xét về quá trình chấp hành án hình sự tại cộng đồng không tiến hành phân loại kết quả chấp hành án.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Tuần Giáo kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án hình sự tại UBND xã. 

Hàng tuần UBND xã không thực hiện việc thống kê số liệu người chấp hành án hình sự tại xã để gửi về Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện…

Kết thúc mỗi cuộc trực tiếp kiểm sát, VKSND huyện Tuần Giáo đã ban hành kết luận, có kiến nghị yêu cầu các UBND xã kịp thời khắc phục những tồn tại vi phạm đã nêu./.

Hồng Quân