Mới đây, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp đã tổ chức tiêu hủy vật chứng của các vụ án hình sự đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Tham gia việc tiêu hủy vật chứng có đầy đủ các thành phần: Kiểm sát viên VKSND huyện Quỳ Hợp, Chấp hành viên, cán bộ Thủ kho vật chứng, Kế toán Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp, Chuyên viên phòng tài chính UBND huyện Quỳ Hợp.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ hoạt động tiêu hủy vật chứng.

Kiểm sát viên cùng Hội đồng tiêu hủy vật chứng xem xét đối chiếu từng hồ sơ vật chứng với tình trạng niêm phong các vật chứng tương ứng. Các vật chứng được kiểm tra để tiêu hủy đều đủ số lượng, chủng loại, được phân loại trước khi thực hiện việc tiêu  hủy vật chứng. Đối với vật chứng là ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy, gậy gỗ, công cụ sử dụng để đánh bạc thì được tiêu hủy bằng cách đốt cháy. Đối với các vật chứng là hàng cấm (pháo nổ) thì được ngâm nước rồi đào hố chôn. Đối với các vật chứng là dao, kiếm thì được cắt thành các đoạn nhỏ làm phế liệu.

Qua kiểm sát nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng của Hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng quy định tại Điều 125 Luật thi hành án dân sự và Điều 33 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự.

P.V