leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các thành viên trong Đoàn gồm có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn; Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương; Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực III, Thanh tra Chính phủ; Phạm Xuân Tư, Phó Vụ trưởng Vụ đơn thư – Tiếp Đảng viên và công dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Hồng Thanh, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an; Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng Vụ 5; Đào Quang Trung, Phó Trưởng Ban thanh tra, TAND tối cao; Chuyên viên chính, Vụ theo dõi xử lý các vụ án, Ban Nội chính Trung ương; Y Trung Niê KDăm, Chuyên viên, Vụ Công tác phía Nam, Ban nội chính Trung ương – Thư ký Đoàn công tác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương công bố Kế hoạch và Quyết định của BCĐTW về phòng chống tham nhũng

Đại diện tỉnh Ủy Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Ủy Lâm Đồng cùng các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh Ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí nêu rõ, Đoàn kiểm tra công tác Số 1 làm việc tại tỉnh Lâm Đồng lần này, với nội dung kiểm tra một số cấp ủy và cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng, kinh tế qua công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các cơ quan chức năng nhằm phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm mà không được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đánh giá những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ nói chung, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng nói riêng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tiếp thu ý kiến của Trưởng Đoàn.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao lưu ý, việc xử lý tin báo tố giác tội phạm là một trong những công đoạn của công tác tố tụng, nếu ta làm tốt thì dân tin, dân ủng hộ, giúp chống bỏ lọt tội phạm và giảm oan sai giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành được tốt hơn.

Đồng thời, tập trung tư liệu báo cáo đầy đủ, tinh thần phối hợp làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, đạt hiệu quả cao. Đối với các đồng chí trong Đoàn được phân công chịu trách nhiệm chính về nội dung kiểm tra ở cơ quan trong từng lĩnh vực được phân công, có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu có liên quan để nắm tình hình cơ quan, đơn vị đến làm việc.

leftcenterrightdel
 Các thành viên trong Đoàn kiểm tra số 1

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn đã Công bố Kế hoạch số 222-KH/BCĐTW ngày 26/9/2019 và Quyết Định số 223-QĐ/BCĐTW ngày 18/10/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại Hội nghị

Theo Kế hoạch, Đoàn công tác sẽ làm việc với Ban Nội chính tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng và một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khác có liên quan tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở các tài liệu liên quan, kết quả kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, ý kiến đóng góp của tỉnh ủy, các cơ quan, ban ngành tỉnh Lâm Đồng, Đoàn công tác hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Trân Định - Phi Sơn