Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các Phòng Tham mưu tổng hợp, thống kê và công nghệ thông tin, Phòng Tiếp dân và xử lý đơn, Phòng Hành chính, quản trị và tài vụ và một số công chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ, tổng hợp của Văn phòng.

Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Chánh Văn phòng Viện cấp cao 3 tham dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tiến hành qua phần mềm Zoom Cloud Meeting, kết nối từ điểm cầu chính đến nơi ở của tất cả các đồng chí dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí tham dự được nghe báo cáo tổng kết công tác lưu trữ từ ngày thành lập đơn vị cho đến nay; đánh giá về những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua cũng như thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Chánh Văn phòng Viện cấp cao 3 đã ghi nhận tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí tham dự đã giúp Hội nghị đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời đồng chí Chánh Văn phòng cũng quán triệt, yêu cầu các bộ phận, cá nhân của Văn phòng có nhiệm vụ liên quan đến công tác lưu trữ cần tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật, quy chế, quy định, hướng dẫn của Ngành và của Viện cấp cao 3 để thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới.

Đặc biệt là bộ phận lưu trữ phải đôn đốc công chức nộp hồ sơ công việc đã giải quyết vào lưu trữ cơ quan đúng quy định; cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin hồ sơ lưu trữ lên phần mềm quản lý; sắp xếp, quản lý hồ sơ lưu trữ khoa học, chặt chẽ; khai thác tốt phần mềm quản lý để trích xuất số liệu chính xác; nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo Viện các giải pháp để khắc phục hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.

Kết quả hội nghị trực tuyến nêu trên được đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 biểu dương, đánh giá cao và chỉ đạo Văn phòng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Viện triển khai tổ chức các cuộc họp giao ban, hội nghị tập huấn trong nội bộ đơn vị bằng hình thức trực tuyến trong thời gian tới để vừa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị vừa phù hợp với phương thức làm việc giãn cách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay./.

Phi Sơn