Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 6 điểm cầu, gồm: Trụ sở VKSND tối cao; Văn phòng đại diện VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Báo cáo viên là TS. Vũ Ngọc Hoàng, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt đến toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao nội dung chủ đề “Văn hóa trong chính trị”.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị 

Đề cập đến những khái niệm về văn hóa, con người và chính trị, TS. Vũ Ngọc Hoàng cho biết, tại Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” có nội dung đó là “Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị”. Cùng với đó, các Nghị quyết của Đảng cũng đề cập đến nội dung này.

Theo TS. Vũ Ngọc Hoàng, xây dựng văn hóa trong chính trị là phải làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong phát triển kinh tế-xã hội, trong tổ chức và hoạt động chính trị. Để làm được điều này thì con người phải là những người có văn hóa, có nhân cách, đạo đức, trí tuệ và có trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật. Họ cũng phải luôn đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

leftcenterrightdel
TS. Vũ Ngọc Hoàng, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề: “Văn hóa trong chính trị”

TS. Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh, văn hóa trong chính trị còn là việc biết chọn được đội ngũ cán bộ có văn hóa, có năng lực; biết yêu thương, đối xử tốt đẹp với người, với việc, với tổ chức, với quần chúng nhân dân và với chính bản thân mình. Biết đấu tranh đối với cái xấu, các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Đặc biệt, theo TS. Vũ Ngọc Hoàng, văn hóa chính trị cao nhất, tốt đẹp nhất chính là theo tư tưởng của Bác Hồ, đó là tư tưởng “Dân vi bản”. Phải biết lấy dân làm gốc, trọng dân, yêu dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tất cả vì dân và đặt quyền lợi của dân lên trên hết. Đó mới chính là nền chính trị có văn hóa lâu bền nhất, vững chắc nhất.

Việc Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về “Văn hóa trong chính trị” đã giúp toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về văn hóa, chính trị và văn hóa trong chính trị. Từ đó nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn công tác của mỗi người, của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên ứng xử làm sao để mình xứng đáng là người cán bộ Kiểm sát có văn hóa, được nhân dân yêu quý, tôn trọng.

Trước khi hội nghị thông tin chuyên đề diễn ra, Đảng ủy VKSND tối cao đã thông tin những kết quả cơ bản tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, tại hội nghị này đã bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; bầu 2 đồng chí làm Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao và 1 đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao.

 

Đắc Thái