Ngày 4/9, UBKT Tỉnh ủy An Giang cho biết đã thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên vi phạm.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề An Giang đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám hiệu Trường trong thực hiện không đúng trình tự quy định về tinh giản biên chế, việc thực hiện đầu tư, mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo; không xin chủ trương của UBND tỉnh khi hợp tác đầu tư sử dụng, cơ sở vật chất nhà trường; thực hiện các khoản chi chưa đúng quy định, vi phạm các quy định về tài chính kế toán giai đoạn 2014 – 2018.

Ông Huỳnh Thanh Quang nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề: thực hiện không đúng trình tự quy định về tinh giản biên chế, việc thực hiện đầu tư, mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo; không xin chủ trương của UBND tỉnh khi hợp tác đầu tư sử dụng, cơ sở vật chất nhà trường; không lãnh đạo, chỉ đạo trường trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp để cải cách tiền lương trong giai đoạn 2014 – 2018; chi phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy không đúng đối tượng thụ hưởng. Ông Huỳnh Thanh Quang bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Bà Trương Thị Kim Tú, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao trong quản lý kinh phí, sổ sách kế toán; không tham mưu Ban Giám hiệu Trường việc trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp thực hiện cải cách tiền lương trong giai đoạn 2014 – 2018; không tham mưu đề xuất, sửa đổi khoản chi phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy không đúng đối tượng thụ hưởng. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Trương Thị Kim Tú bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương, trong thời gian là Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã thiếu kiểm tra, giám sát, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao: không xây dựng Quy chế làm việc của UBND thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021, thực hiện không đúng chế độ làm việc của Thường trực UBND huyện; chỉ đạo thực hiện chủ trương đầu tư trụ sở Khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh chưa đúng quy trình, thủ tục; để cấp dưới quản lý, sử dụng kinh phí vi phạm các quy định về tài chính kế toán; thiếu gương mẫu trong thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ; kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, không đúng quy định. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Minh Hùng bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Trần Hồng Bon, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới) bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025, chủ quan, đơn giản, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn sai quy định; sau Đại hội, không kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên việc cán bộ cấp dưới tự ý kiểm tra phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn mà chỉ đạo kiểm tra lại phiếu và tổ chức kiểm phiếu lần 2 sai quy định.

Ông Nguyễn Nhị Hoàng Anh, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định về bầu cử trong Đảng, tham mưu cấp ủy, dẫn đến công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025 sai quy định; sau Đại hội, tự ý kiểm tra phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn và tham gia tổ chức kiểm phiếu lần 2 sai quy định. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Nhị Hoàng Anh bằng hình thức cảnh cáo.

Bà Trần Thị Duyên Hải, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì tham gia kiểm tra lại phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn và tham gia tổ chức kiểm phiếu lần 2 vi phạm các quy định về bầu cử trong Đảng.

Bà Nguyễn Thị Quyền, Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Phú Tân, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân, Bí thư Chi bộ Dân vận - Mặt trận, đã thiếu quan tâm giáo dục, động viên để người thân vi phạm pháp luật, vay mượn tiền của nhiều người không có khả năng trả nợ dẫn đến tố cáo, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; UBKT Tỉnh ủy quyết định không kỷ luật, yêu cầu bà Nguyễn Thị Quyền kiểm điểm rút kinh nghiệm./.

Huyền Ngân