leftcenterrightdel
 UBTVQH quyết nghị tổng biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022-2026.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết về biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Tổng biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022-2026 (đến hết năm 2026) là 15.860 người, gồm 15.616 cán bộ, công chức và 244 viên chức.

Căn cứ quy định về quản lý biên chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết này và các Nghị quyết khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng Kiểm sát viên của VKSND các cấp, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định giao biên chế cho các VKSND; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định.

Thế Đức