Theo báo cáo của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), VKSND tối cao, 6 tháng đầu năm 2018, Vụ 5 đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ, như: Kịp thời triển khai chương trình công tác năm 2018; hướng dẫn địa phương về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, chức vụ; hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng Thông tư, chuyên đề, Quy chế phối hợp, báo cáo phục vụ Hội nghị phòng chống tham nhũng năm 2018, báo cáo phục vụ các phiên họp, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. Một số chỉ tiêu công tác có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2017, cụ thể: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tăng 33,75%; tỷ lệ giải quyết án tại Cơ quan điều tra tăng 3,3%; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn truy tố đạt 100%; truy tố đúng tội, đúng thời hạn đạt 100%; không có bị can nào đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có bị can nào Viện kiểm sát truy tố về tội tham nhũng bị Tòa án xét xử tuyên không phạm tội; tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giảm 2,6%, không có trường hợp nào Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung vì để lọt tội phạm và người phạm tội. 100% các vụ án do cấp dưới thỉnh thị được giải quyết đúng hạn, đảm bảo chất lượng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ 5

Bên cạnh đó, Vụ 5 còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện giao, như: Tham mưu cho Lãnh đạo Viện KSND tối cao đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đến giám định xác định hậu quả thiệt hại, thu hồi tài sản…; phối hợp giải quyết 100% các thông tin báo chí nêu có liên quan đến trách nhiệm của Ngành và trả lời 100% các đơn, kiến nghị của cử tri, Đại biểu Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ 5 Nguyễn Huy Tiến báo cáo tình hình công tác 6 tháng của đơn vị

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ 5 vào ngày 6/7, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo của đơn vị cũng như các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Để Vụ 5 hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường yêu cầu: Vụ 5 tiếp tục bám sát Chỉ thị công tác của Ngành, Chương trình công tác của đơn vị để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, đặc biệt là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, của Quốc hội và nhiệm vụ đột phá đã đề ra.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ 5 

Bên cạnh đó, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra năm 2018 của VKSND tối cao; xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tội phạm về tham nhũng, chức vụ tại Cơ quan CSĐT, Bộ Công an; tiếp tục theo dõi, quản lý và hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” trong toàn Ngành.

Mặt khác, Vụ 5 phối hợp với Vụ 14 - VKSND tối cao và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương, các đơn vị trong Ngành để quản lý, theo dõi, báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo theo yêu cầu của Quốc hội và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Ngoài ra, Vụ 5 tiếp tục hoàn thành 02 chuyên đề nghiệp vụ do Lãnh đạo Viện giao tại kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018, gồm: “Một số giải pháp trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm nâng cao số vụ án tham nhũng được khởi tố và hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các vụ án tham nhũng”; “Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, thực trạng và giải pháp”; đồng thời, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng trong đó có Cơ quan điều tra; tăng cường đào tạo, nâng cao kiến thức toàn diện cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị…

V.T

Cũng theo báo cáo của Vụ 5, trong thời gian qua, điểm đáng chú ý là đơn vị đã tập trung lực lượng và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra (A92) - Bộ Công an, Viện kiểm sát và Tòa án TP. Hà Nội đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, Vụ đã tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra (C44) - Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Phan Văn Anh Vũ (do Vụ 1 chuyển), đẩy nhanh tiến độ xác minh giải quyết các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.